مشاوره توسعه و بازاریابی

ما در توسعه تجارت راشا تیک با مشاوره تخصصى به شما در رسیدن به اهداف مالى و بازرگانى کمک می کنیم…

ما به شما در راستای توسعه و تامین سرمایه پروژه ها و کسب و کارهاى خرد و کلان و سرمایه گذاری کمک خواهم کرد و شما می توانید با تکیه بر توانمندى ها و امکانات مالى و تخصصى ما در داخل و خارج از ایران که از استانداردهای بالاى بین المللى برخوردار است با اعتماد به نفس از موانع گذر کرده و در مسیر رشد و توسعه قرار گیرید.

 

چشم اندازها:

١- کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارها با استفاده از تسهیلات داخلى و خارجى

٢- مشارکت و سرمایه گذارى در طرح هاى نو و استارت آپ ها و هدایت آن ها به سمت بازارهاى بین المللى جهت کسب درآمد ارزى

٣- مشاوره و معرفى طرح ها و پروژه هاى سودآور  داخلى و خارجى

۴- ایجاد زیرساخت هاى حقوقى، مالى و بازرگانى در خارج از کشور جهت ورود به بازارهاى بین المللى

راشاتیک راهى براى توسعه