۱۵۰ نفر

150 from the air

همین امروز برای حضور در گروه ۱۵۰نفر اقدام نمایید…
شرایط حضور:
۱-تصمیم گیری
۲-ارسال پیام درخواست حضور
۳-دریافت بسته راهنمایی و شرایط ورود

ما با تجربیات اجرایی خود شما را در راه موفقیت قرار می دهیم.
ظرفیت محدود است و این ۱۵۰ نفر برای کسب موفقیت های عملی با ما همراه خواهند شد و با هم کار خواهیم کرد.. ما عمل میکنیم و شعار نمیدهیم و برای یک هدف با شما همراه خواهیم بود.
برای اطلاع بیشتر همین حالا از روش های زیر درخواست بدید:
۱-دایرکت
۲-فرم تماس سایت در صفحه تماس با ما

#۱۵۰نفر#موفقیت#همکاری#کاریابی#مشارکت#راشاتیک