خدمات بایسل (ByuSell)

فروردین ۱۸, ۱۳۹۹

متقاضی وام

در این طرح متقاضى وام مى تواند در قالب واسپارى و با فروش املاک خود زیر قیمت بازار به صورت نقدى و هم زمان خرید همان […]
فروردین ۱۸, ۱۳۹۹

سرمایه گزار

بایسل یکى از طرح هاى سودآور براى سرمایه گذاران بوده تا بتوانند در راستاى رونق بازار کسب و کار در حوزه املاک با اطمینان خاطر سرمایه […]