متقاضی وام

April 6, 2020

Loan applicant

در اين طرح متقاضى مى تواند در قالب واسپارى و با فروش املاك خود زير قيمت بازار به صورت نقدى و هم زمان خريد همان املاك […]